Der findes rigtig mange måder at markedsføre din webshop på. Spørgsmålet er, hvilke medier og platforme, som giver dig de bedste resultater. I denne artikel vil jeg give mit svar på, hvordan e-mail marketing kan understøtte dit salg og...

læs mere